მორიგი გამარჯვება და სასამართლო სხდომის დარბაზიდანვე პატიმრობიდან გათავისუფლებული პირი

ბრალდებულის მიმართ საპატიმრო სასჯელის გამოტანის თაობაზე მიუხედავად პროკურატურის დაჟინებული მოთხოვნისა, დაცვის მხარის უფრო დასაბუთებული პოზიციის გათვალისწინებით,  ორიოდი დღის წინ, მიმდინარე წლის 11 მარტს, თბილისის საქალაქო სასამარლოში სასამართლო სხდომის დარბაზიდანვე გათავისუფლდა ბრალდებული.

By | 2020-03-13T15:30:18+00:00 მარტი 13th, 2020|სიახლეები|0 Comments

სახელმწიფოს წინააღმდეგ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში კიდევ ერთი საქმე მოგებით დასრულდა

სახელმწიფოს წარმომადგენლის დიდმა  მცდელობამაც  ვერ გადაწონა ჩვენი დასაბუთებული პოზიცია საკომპენსაციო ფულადი ვალდებულების მოქალაქეების სასარგებლოდ სახელმწიფოსათვის დაკისრების თაობაზე. მიმდინარე წლის 15 იანვარს,  სააპელაციო სასამართლომ, სრულად გაიზიარა ჩვენი პოზიცია და მართებულად მიიჩნია   სამინისტროს მიერ ფიზიკური პირების სასარგებლოდ საკმაოდ სოლიდური კომპენსაციის გადახდის ვალდებულების შესრულება.

By | 2020-01-16T15:18:33+00:00 იანვარი 16th, 2020|სიახლეები|0 Comments

ცნობილმა ნავთობკომპანიამ მიუხედავად მაღალი იმიჯისა პროცესი მაინც წააგო

ცნობილ ორგანიზაციებს და სახელმწიფო დაწესებულებებს თავიანთი დომინანტური მდგომარეობის გამო ხშირად ჰგონიათ ხოლმე, რომ სასამართლოში მათი პოზიცია არის უფრო მყარი, მართლები არიან და პროცესს მოიგებენ. მაგრამ დასაბუთებული სამართლიანი შედავების პირობებში მათთვის პროცესის მოგება არც თუ ისე რთულია. სწორედ ასეთი პოზიცია ეკავა ცნობილ ნავთობკომპანია ფრეგოს, მაგრამ პროცესი წააგო და ზემდგომ სასამართლო ინსტანციაშიც საქმე მის საწინააღმდეგოდ საბოლოოდ დასრულდა.

By | 2020-01-10T16:02:38+00:00 იანვარი 10th, 2020|სიახლეები|0 Comments

თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ მოგებული კიდევ ერთი პროცესი

რამდენიმე დღის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლომ   თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დავაზე, დიდი ძალისხმევის შედეგად, დააკმაყოფილა რამდენიმე პირის სარჩელი და სამინისტროს დააკისრა ფულადი ვალდებულების შესრულება, მიუხედავად იმისა, რომ მოსარჩელეები (მოსაჩივრეები) სახელმწიფოს წინააღმდეგ დავის მოგებას თითქმის უიმედოდ უყურებდნენ.  აღნიშნულმა პირებმა გამარჯვება იზეიმეს.

By | 2020-01-10T16:01:15+00:00 დეკემბერი 9th, 2019|სიახლეები|0 Comments

კვალიფიციური იურისტის დახმარებით დიდი მონსტრის დამარცხებაც შესაძლებელია და ისეთისაც, როგორიც საქართველოს ბანკია

საქართველოს ბანკის წინააღმდეგ არსებული დავა მოქალაქის გამარჯვებით დასრულდა და ბანკის წინაშე საკმაოდ დიდი თანხის 114 447 აშშ დოლარის გადახდის ვალდებულებისაგან გათავისუფლდა. საბანკო სფეროში დომინირებული მდგომარეობა არ იძლევა სხვის ხარჯზე გამდიდრების ლეგიტიმურ საფუძველს და ჩვენ არ მივეცით გაბატონებულ ორგანიზაციას პირის დაჩაგვრის და უფლების ბოროტად გამოყენების საშუალება. სასამართლოში მოქალაქის ინტერესებს ადვოკატი ირაკლი უტიაშვილი წარმოადგენდა.

By | 2020-01-10T15:59:17+00:00 ნოემბერი 5th, 2019|სიახლეები|0 Comments

მოგებით დასრულდა საგადასახადო დავა და არაერთი პირი გათავისუფლდა 250 000 ლარის გადახდის ვალდებულებისგან.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამართლიანად არ დააკმაყოფილა შემოსავლების სამსახურის სარჩელი ათი პირის ერთმანეთის  ცრუმაგიერ (გადასახადის თავის არიდებაზე მოკავშირე) პირად ცნობისა და მათთვის 250 000 ლარის დაკისრების  თაობაზე. სასამართლომ სრულად გაიხიარა მოპასუხე მხარის (ჩვენი) პოზიცია, რომ ცრუმაგიერ პირად ცნობის საფუძველი მაშინ არსებობს, როდესაც პირი გამოყენებულია საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის თავის არიდების მიზნით. ფაქტობრივად არსებულ ორ ან [...]

By | 2019-11-13T16:10:22+00:00 ოქტომბერი 13th, 2019|სიახლეები|0 Comments

თავდაცვის სამინისტროსთან წარმატებით დასრულდა დავა სახელფასო დავალიანების ანაზღაურების თაობაზე

ადამიანის შრომითი უფლებები და შრომის ანაზღაურება ოდითგანვე აქტუალური თემა იყო და დღესაც არის. დღეისათვის საქართველოში შრომის სამართლიანი ანაზღაურებით სამწუხაროდ ძალიან მცირე ნაწილი სარგებლობს, ხოლო უმრავლესობას მის სამუშაოსთან შედარებით გაცილებით ნაკლები ანაზღაურება აქვს ან  საერთოდ უმუშევარია. არ მგონია ვინმე არ დამეთანხმოს, რომ რაც გამოიმუშავა თითოეულმა დასაქმებულმა ის მაინც უნდა აანაზღაუროს სახელმწიფომ, აგრეთვე ნებისმიერმა არასახელწმიფო დაწესებულებამ. ჩვენი [...]

By | 2019-10-11T13:29:18+00:00 სექტემბერი 30th, 2019|სიახლეები|0 Comments

ფერმერებმა გამარჯვება იზეიმეს, უზენაეს სასამართლოში ფერმერთა მოგებით დასრულდა სასამართლო პროცესი

ერთ-ერთი გახმაურებელი და მაღალი ინტერესის მქონე საქმე სიმინდის სახელმწიფო პროგრამით დაზარალებული ფერმერების დავა იყო სასამართლოში, რომელიც საბოლოოდ ფერმერთა გამარჯვებით დასრულდა.  ვითომდა ფერმერთა  ხელშეწყობის მიზნით მთელი ქვეყნის მაშტაბით განხორციელებულმა პროექტმა ფიასკო განიცადა. სახელმწიფოს წინააღმდეგ რამდენიმე წლიანი სასამართლო დავების შემდეგ ჩვენ  დავამტკიცეთ, რომ სიმინდის მარცვალი უხარისხო იყო და ფერმერთა ნაწილს ზარალი უკვე აუნაზღაურდა. ფერმერთა ინტერესებს ადვოკატი ირაკლი [...]

By | 2019-10-11T14:10:08+00:00 სექტემბერი 27th, 2019|სიახლეები|0 Comments

დაზღვევა,სადაზღვევო კომპანიები, მოგებული საქმეები

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის შემთხვევაში ჩვენ არ ვაძლევთ საშუალებას სადაზღვევო კომპანიებს არ გადაუხადონ დაზღვეულ პირებს თანხა, წარმატებით სრულდება სადაზღვევო კომპანიების წინაღმდეგ წარმოებული სასამართლო დავები, რის შემდეგაც დაზღვეულ პირს ეძლევა სადაზღვევო ანაზღაურება.

By | 2020-03-13T15:31:35+00:00 სექტემბერი 25th, 2019|სიახლეები|0 Comments