სახელმწიფოს წინააღმდეგ ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში კიდევ ერთი საქმე მოგებით დასრულდა

სახელმწიფოს წარმომადგენლის დიდმა  მცდელობამაც  ვერ გადაწონა ჩვენი დასაბუთებული პოზიცია საკომპენსაციო ფულადი ვალდებულების მოქალაქეების სასარგებლოდ სახელმწიფოსათვის დაკისრების თაობაზე. მიმდინარე წლის 15 იანვარს,  სააპელაციო სასამართლომ, სრულად გაიზიარა ჩვენი პოზიცია და მართებულად მიიჩნია   სამინისტროს მიერ ფიზიკური პირების სასარგებლოდ საკმაოდ სოლიდური კომპენსაციის გადახდის ვალდებულების შესრულება.

By | 2020-01-16T15:18:33+00:00 იანვარი 16th, 2020|სიახლეები|0 Comments